La alianza entre capital, patriarcado y fundamentalismos violenta nuestros derechos como mujeres y arrasa la Naturaleza y los bienes comunes. El sistema ataca nuestros territorios constantemente. En un mundo donde la violencia contra las mujeres es una epidemia, y donde reina la impunidad, ser mujer defensora del territorio es una decisión vital cargada de riesgos.

Durante estas jornadas visibilizaremos los procesos de resistencia de organizaciones defensoras del territorio y compartiremos experiencias de cuidados. Cuidarnos frente a las violencias, cuidarnos mutuamente, tejer alianzas desde  la sororidad. Poner los cuidados en el centro para construir alternativas vivibles. Puedes descargar el tríptico aquí

Kapitalaren, patriarkatuaren eta fundamentalismoen arteko aliantza kriminalak emakumeon eskubideak behartzen ditu eta Natura eta herri-ondasunak txikitzen ditu. Sistemak gure lurraldeei erasotzen die etengabe. Emakumeen kontrako indarkeria epidemia den eta zigorgabetasuna nagusi den munduan, lurraldearen emakume defendatzailea izatea arriskuez beteriko bizi-erabakia da.

Jardunaldi hauetan zehar lurraldearen defendatzaileak diren erakundeetako erresistentzi-prozesuak ikusgai bihurtuko ditugu eta zaintza-esperientziak partekatuko ditugu. Gu indarkerien kontra zaintzea, guk elkar zaintzea, aliantzak sorotitatetik ehuntzea. Zaintzak zentroan jartzea alternatiba bizigarriak eraikitzeko. Egitaraua deskarga dezakezu hemen